Fysieke activiteit loont altijd!

donderdag 18/01

Jan fietst elke zondag 3 uur met de wielertoeristen. Hilde haalt haar mountainbike op zaterdag van stal om tussen de 60 en 90 minuten de bossen onveilig te maken. Leraar Ludo maakt op werkdagen zijn hoofd leeg door na schooltijd een halfuur te joggen. Alle drie zijn ze dus fysiek actief en dit in tegenstelling tot Annemie, die een zittend beroepsleven achter het computerscherm combineert met een inactieve invulling van haar vrije tijd aan de bridgetafel en in de zetel met handwerk. Fysieke activiteit tijdens de vrije tijd zorgt er, naast nog ontelbare andere voordelen, onder andere voor dat mensen minder snel overlijden door eender welke oorzaak. Maar, meer specifiek, ook minder snel overlijden aan kanker of door aandoeningen van het hart- en vaatstelsel. 

De Wereldgezondheidsorganisatie erkent fysieke activiteit als een universele en goedkope oplossing om de wereldbevolking in goede gezondheid te krijgen en te houden. Ze raadt mensen tussen de 18 en 64 jaar aan om ten minste 150 minuten per week actief te zijn tegen matige intensiteit (fietsen, doorstappen) of 75 minuten tegen een hoge intensiteit (stevig doorfietsen, spitten in de tuin, joggen) of een combinatie van beide. Eén van de vragen die men zich hierbij kan stellen is of er een verschil bestaat voor de gezondheid als men deze fysieke activiteiten nu mooi verspreidt over de hele week of als men ze -zoals Jan en Hilde- enkel in het weekend plant.

Voor je gezondheid maakt het weinig uit of je alleen in het weekend sport of je de inspanningen mooi over de week verdeelt

Een interessante vraag voor zowel de wetenschap, de politici, de economen als de dokters en natuurlijk de bewegende medemens. Want, waarom zou je dagelijks tijd proberen vrij te maken om te sporten als één langere sportprestatie in het weekend evenveel opbrengt? En waarom proberen de richtlijnen tot op de minuut te benaderen als het met ietsje meer of minder ook nog goed is? Voor de inwoners van de Verenigde Staten en Europa, wij dus, is er goed nieuws. Wetenschappers hebben verschillende studies opgelijst en kunnen hieruit enkele belangrijke conclusies trekken.

Ten eerste, maakt het weinig uit of je alleen in het weekend sport of je de inspanningen mooi over de week verdeelt. Ten opzichte van mensen die helemaal niet bewegen, maak je ongeveer evenveel winst qua overlijden door kanker, hart en vaatziekten en door eender welke oorzaak. Zelfs mensen die bewegen maar de richtlijnen niet halen, scoren bijna evengoed als zij die de richtlijnen wel bereiken. 

Ten tweede, blijkt het bereiken van de richtlijn voldoende te zijn om het grootste deel van de gezondheidswinst die fysieke activiteit te bieden heeft, te verzilveren. Wie de richtlijn haalt, heeft 31% minder kans op overlijden ten opzichte van de mensen die hun vrije tijd in de zetel of op een stoel doorbrengen. Een maximaal voordeel van bewegen is er met 39% voor zij die zoveel bewegen dat ze drie tot vijfmaal de richtlijn behalen. De mensen die wel willen maar niet kunnen en dus onvoldoende bewegen om de richtlijn te bereiken, zullen toch 20% minder kans hebben op overlijden dan zij die niet bewegen.

Wie beweegt, leeft langer!

De grootste gezondheidswinst op persoonlijk vlak en voor de maatschappij valt dus te rapen bij de mensen die helemaal niet bewegen. Als men ze kan aanzetten tot een kleine inspanning per dag dan krijgen zij al direct een grote beloning. In 2011 bracht een studie uit Taiwan immers het volgende aan het licht. Mensen die 15 minuten per dag bewegen hebben 17% minder kans op overlijden dan zij die niet bewegen. Dit komt goed overeen met de 20% die we vinden voor Amerika en Europa. Laten we dit even vertalen in pilletjes  Een half pilletje per dag (15 minuten in plaats van 30 minuten) levert zomaar eventjes 66% van het resultaat op (20% minder kans op overlijden in plaats van 31%). Als we de vergelijking doortrekken dan moet men vijf pilletjes per dag innemen om het maximale resultaat (39% afname van de kans op overlijden) te behalen.

Laat de richtlijnen gewoon eventjes aan de kant, fysieke activiteit loont immers altijd!         

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.