Uit je zetel komen, loont!

AFLEVERING 2: DE RISICO’S EN DE RISICOGROEPEN

donderdag 22/10

De risico’s van sedentair gedrag of lang onafgebroken zitten of liggen met laag energieverbruik als dagelijkse leefstijl zijn onder andere: een grotere kans op overgewicht op volwassen leeftijd bij kleuters en een lagere cardiovasculaire fitheid. Kinderen scoren minder goed als het op mentaal welbevinden aankomt en halen minder goede schoolresultaten. Voor jongeren komen daar nog een verhoogde kans op slaapproblemen en spier- en gewrichtspijn in het bovenlichaam bij. Bij volwassenen die lang stilzitten, wordt dat onder andere gerelateerd aan een hogere BMI (Body Mass Index), diabetes type 2, darm-, baarmoeder- en longkanker en een hoger sterftecijfer.

Kleuters, kinderen en jongeren met lagere socio-economische status of van een andere etnisch-culturele afkomst zitten meer voor het scherm. Bij jongeren zitten de meisjes langer stil: ze besteden meer tijd aan alle sedentaire activiteiten samen. Maar jongens vertonen meer schermtijd. Volwassenen jonger dan 24 jaar en ouder dan 60 jaar zitten langer stil, net als volwassenen zonder kinderen en met een hoger opleidingsniveau.

Ook hier geldt voor alle leeftijdsgroepen dat wie voldoende beweegt nog altijd negatieve effecten kan ondervinden van te veel sedentair gedrag.

In de volgende aflevering (3): de oorzaken.

Bron: VIGeZ, Van Acker R & De Meester F. (2015). Langdurig zitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw Factsheet sedentair gedrag. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Brussel.

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.