Waarom bewegen we te weinig?

AFLEVERING 3: DE OORZAKEN

maandag 26/10

Het gezin en de ouders hebben een belangrijke invloed op het beweeggedrag van kleuters en kinderen. Dat geldt ook voor jongeren, maar bij die leeftijdscategorie komt de eigen persoonlijkheid al meer naar boven. Bij volwassenen spelen de eigen attitude en het zelfvertrouwen om sedentair gedrag te verminderen een belangrijke rol. Ook van invloed zijn een stedelijke omgeving, de aanwezigheid van veel computers in huis en de positieve sociale norm die door familie en werk wordt toegekend aan lang stilzitten.

beweegarmoede computer kinderen

Kinderen ondervinden vaak weinig steun van hun ouders om meer actief te zijn en krijgen dikwijls ook een fout voorbeeldgedrag te zien, want ouders hebben niet altijd voldoende kennis over de nadelen van lang stilzitten en de gezondheidsaanbevelingen daaromtrent. Bovendien blijkt er vaak een televisietoestel in de kamer van de kinderen te staan, zijn er veel mediatoestellen in huis en worden er weinig of geen regels afgesproken omtrent het computer- of tv-gedrag. Sommige jongeren houden er zelfs een positieve attitude over tv-kijken op na, wat een gedragsverandering bemoeilijkt en ze beschikken niet altijd over voldoende bewegingsmateriaal, zoals een fiets of een skateboard. Voor kleuters speelt het een rol of ze bijvoorbeeld in een veilige buurt wonen en voldoende speelruimte hebben op school, terwijl ouderen die er een klein sociaal netwerk op na houden ook geneigd zijn langer stil te zitten.

In de volgende aflevering (4): de oplossingen.

 

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.