Het toppunt van sportieve ontwikkeling

... is jongeren van kindsbeen af laten multisporten.

Vanuit de medische wereld klinkt de roep naar een meerzijdige sportbeoefening voor jonge kinderen almaar luider. Hiervoor baseert men zich op tal van wetenschappelijke studies die aantonen dat het beoefenen van één enkele sporttak een aanzienlijk groter risico op stressfracturen en andere overbelastingblessures inhoudt. Kinderen die te eenzijdig bewegen ontwikkelen bovendien minder motorische vaardigheden.

Naast de medische argumenten biedt multisport het voordeel dat ze focust op plezier. Hoe meer plezier je beleeft aan bewegen, hoe groter de kans dat je blijft sporten en een fitte en gezonde levensstijl ontwikkelt.

Bewegingsschool

Tijdens hun prikkelende spring-, klim- en klautertocht door de Bewegingsschool, stimuleren kinderen van 2 tot 7 jaar hun motoriek. Mama of papa en de andere kids bewegen volop mee en versterken zo de affectieve en sociale vaardigheden van hun bengel.
Verschillende clubs en gemeentes organiseren een bewegingsschool waar peuters en kleuters zich kunnen uitleven in een speelbos vol hindernissen. Ook het Sporta-centrum wordt enkele zondagen per jaar omgetoverd tot een jungle van gymtoestellen, ladders, touwen, ...

Multimove

Met Multimove nam de overheid een eerste sterk initiatief om kleuters en kinderen tot 8 jaar gevarieerd te laten bewegen. De inhoud van Multimove is zeer toepasselijk voor kleuters en Sporta zet hier dan ook op in door het ondersteunen en promoten van sportclubs die Multimove aanbieden

Multi SkillZ

En wat na de kleutertijd? Met Multi SkillZ introduceert Sporta-federatie nu ook dit innovatief concept dat het ‘silodenken’ binnen de Vlaamse jeugdsport doorbreekt, de roep vanuit de medische wereld beantwoordt en bouwt verder op de fundamentele bewegingsvaardigheden die verworven worden in de eerste fases van de kindertijd en via Multimove en bewegingsschool verstrekt worden.
We zijn zeer verheugd om ons steentje hieraan te kunnen bijdragen, en met steun van de Vlaamse Overheid en Coach2Competence, onze eigen sportclubs, maar ook andere sportorganisatoren te kunnen ondersteunen in de opstart van hun eigen Multi SkillZ academy

Nieuw voordelig aansluitingstarief voor multisport

Omdat we het belang van een brede motorische ontwikkeling niet genoeg kunnen benadrukken en omdat Sporta als Multisportfederatie dé partner bij uitstek is om sportclubs hierin te inspireren, te motiveren én te begeleiden, werden ook onze aansluitingstarieven voor dergelijke initiatieven aangepast. Multimove, Multi SkillZ, bewegingsschool, sportspeeltuin: voor slechts €5,00 kunnen onze clubs deze kinderen en hun trainers vanaf 1 juli 2018 aansluiten en verzekeren bij Sporta! Indien de ouders meesporten tijdens deze lessen, zijn ook zij verzekerd voor €5,00.
Om van dit voordelig aansluitingstarief te kunnen genieten, moet je initiatief voldoen aan onderstaande voorwaarden:
-
sporttakoverschrijdend initiatief dat bijdraagt aan de algemene motorische ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar.
- de verschillende bewegingsvaardigheden dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien, zich oriënteren, coördinatie, evenwicht, mobiliteit en stabiliteit, reactiesnelheid, wendbaarheid, snelcoördinatie, ...komen aan bod.
- de doelstelling (ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden) moet duidelijk naar voor komen in de benaming en de externe communicatie.
- voor Multimove en Multi SkilLZ komen alleen erkende initiatieven in aanmerking. Zie https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/ en http://www.multiskillz.com/licenz/.
Voor andere activiteiten neem je contact op via federatie@sporta.be

Omnisport

Naast Multimove en Multi SkillZ kan je ook inzetten op omnisport door als sportclub verschillende sporten aan te bieden. Naast de medische voordelen krijgt het kind op deze manier een zicht op welke sport het beste bij hem/haar past zodat het zich later kan op toeleggen en bijgevolg langer zal volhouden. Volgens dit onderzoek van Job Fransen is om de vier weken een andere sportinitiatie aanbieden aan jeugdsporters ideaal. Het aansluitingstarief is afhankelijk van de beoefende sporttakken: zie http://www.sportafederatie.be/aansluiten/tarieven