Het toppunt van sport-voor-allen-gevoel

... is als sportclub zorgen dat écht iedereen op een verantwoorde manier kan komen. In een veranderende maatschappij, zijn sportverenigingen meer dan een sportplek. Via enkele sportprojecten adviseert, inspireert en stimuleert Sporta haar clubs om naast hun sportieve, ook hun educatieve en sociale rol te spelen. Die projecten kan je opsplitsen in vier delen:

  • Gezond sporten: tips voor gezonde sportgewoontes, geruststellend advies via een sportkeuring, aandacht voor ontwikkeling en dat alles onder toezicht van een deskundige medische commissie.
  • Ethisch sporten: alles wat recreatieve sportclubs moeten weten over antidoping, over hoe ze de lichamelijke en seksuele integriteit van hun sporters kunnen beschermen, een ethische Sporta-code en een ethische adviesraad die tussenkomt bij issues.
  • Jeugdsport: een label+geldprijs voor sportclubs die een bloeiende jeugdwerking uitbouwen.
  • Sociaal sporten: Sporta neemt en werkt samen met initiatieven die sport dichter bij de mens brengen.

Ken de behoeftes van alle doelgroepen

Elke sporter is anders. Moderne sportclubs halen de meerwaarde uit die eigenheid. Jongeren sporten om zich te verbeteren, leren sociale contacten leggen, krijgen enkele attitudes mee en ontwikkelen zich zowel fysiek en mentaal. Voor volwassenen is de club een weg uit de dagelijkse sleur, waar ze gezond kunnen ontspannen en tegelijk hun sportieve doelen bereiken. Senioren komen op hun beurt voor de gezellige sfeer en om fit te blijven. Voorts liggen er kansen voor sportverenigingen door bvb. de hand te reiken naar personen uit kansengroepen en G-sporters. Aan de sportclubs de uitdaging om paraat te staan voor elke doelgroep.

Richtsnoeren ethisch sporten

Inclusie’ is het eerste themawoord waarop Sporta haar beleid rond ethisch verantwoord sporten afstemt. Samen met onze zuster-vzw To Walk Again motiveren en begeleiden we sportverenigingen om drempels voor personen met een fysieke beperking weg te werken. To Walk Again stimuleert die doelgroep om actief te blijven, door hen aan de lijve te laten ondervinden wat zijn ondanks hun beperking nog kunnen. Zo organiseert zij regelmatig initiaties in diverse sporttakken, zet promotionele events op poten in alle Vlaamse provincies en richt sport- en vakantiekampen in. Alles onder deskundige begeleiding en op maat van mensen met verminderde lichamelijke mogelijkheden. Meer weten wat To Walk Again zoal doet? Neem zeker een kijkje op www.towalkagain.be.

Thema twee zijn de rechten van het kind in de sport. Die staan sinds 2004 vereeuwigd in de Panathlon-verklaring en gelden vandaag nog steeds als het hoogste goed. Sportclubs die de Panathlon-verklaring ondertekenen, tonen dat zij de rechten van hun jonge sporters respecteren en er alles aan doen om die te beschermen. Hoe zij dat kunnen doen, daarvoor reikt Sporta haar verenigingen allerlei hulpmiddelen aan:

  • Goede voorbeelden uit de praktijk delen 
  • De positieve waarden van jeugdsport ten alle tijde benadrukken
  • Regelmatig een Panathlon-recht onder de aandacht brengen, vooral wanneer de actualiteit zich daartoe leent
  • Een Sport-i-Label toekennen aan jeugdvriendelijke sportclubs